Nyheter

«Posisjonen må holde ord!»

Leserinnlegg på trykk i RB og Indre, febr-17:

...

«Ikke raser rødlista natur med klimaargumenter!»

Leserinnlegg på trykk i RB og Indre 15/3-17:

...

Leserinnlegg: «Det grønne skiftet krever handling!»

Leserinnlegg på trykk i «Indre» 21/10-16:

...

«Ikke godt nok Høyre!»

Leserinnlegg på trykk i «Indre», 28/9-16:

...

Leserinnlegg: «Spar den beste matjorda i Sørum!»

Leserinnlegg om jordvern, på trykk i «Indre» 29/4-16:

 

...

Leserinnlegg: «Kjøttfri mandag i Sørum»

Sørum MDG fremmer interpellasjon om kjøttfri mandag i rådhusets kantine på kommunestyremøtet i mars.

Leserinnlegg basert på interpellasjonen, publisert i ...

Ravineseier til Sørum MDG!

Ravinen i Børkehagan, som et stort flertall i kommunestyret ville fylle igjen til næringsformål før sommeren forblir lnf-område!

...

Leserinnlegg Rånåsfoss / Sandnes

Mangelfull utredning av Sandnes

...

Godt valg av Miljøpartiet De Grønne i Sørum

Miljøpartiet De Grønne gjorde et fantastisk valg ved kommune- og fylkestingsvalget, både nasjonalt og lokalt.

I Sørum fikk vi 4% av stemmene og Eline Stange...

Leserinnlegg: Et valg for framtida!

Leserinnlegg publisert i RB 4/9-15:

Et valg for framtida!

...