Romerikes Blad: «Skjebnedager for ravinene»

Oppslag om ravinen i Børkehagan, Romerikes Blad 6/6-15. Nettsaken kan leses her:

Børkehagen

2Q==