Fotocredit:

Ravineseier til Sørum MDG!

Ravinen i Børkehagan, som et stort flertall i kommunestyret ville fylle igjen til næringsformål før sommeren forblir lnf-område!

12. mars, 2016

Sørum MDG har over lengre tid jobbet for å hindre at Børkehagan blir omdisponert til næring. Ravinen har høy verneklasse og huser flere sjeldne arter. Ravinedaler er dessuten en landskapstype på sterk tilbakegang i Norge.

«Fortsetter vi å fylle igjen ravinene gjør vi noe med planeten vår. Vi reduserer artsmangfoldet, og det er ikke greit!» var noe av det MDG sin representant sa i kommunestyret da saken var oppe til behandling i februar. Da 17 (mot 14 stemmer) til slutt stemte for vern av ravinen er det en seier for naturen, for det biologiske mangfoldet og for Sørum MDG! (-: