Leserinnlegg: «Ta tiden tilbake!»

Publisert i «Indre», 29/5-15:

Ta tiden tilbake!

Miljøpartiet De Grønne er opptatt av å legge til rette for at foreldre skal få tid til å være sammen med barna sine. Vi ønsker lavere vekst og mer fritid, tid til å være sammen og tid til å være barn. Derfor går vi til valg på redusert arbeidstid for småbarnsforeldre, nei til heldagsskole og ja kontantstøtte for barn opp til tre år.

Samtlige andre partier går inn for fortsatt økonomisk vekst, og legger opp til en tredobling av vårt personlige forbruk innen 2050. Miljøpartiet De Grønne mener vi har nok vekst i Norge, og at en videre vekst fort kan bli mer ødeleggende enn innbringende. For eksempel er forsøpling av verdenshavene, på grunn av verdens overforbruk, er et enormt problem få av oss forstår rekkevidden av. Den økonomiske veksten må reduseres og vårt personlige forbruk må ned. Det er nødvendig av hensyn til miljøet, men vil høyst sannsynlig også gi oss helsemessige fordeler. I vårt forbruksbaserte og veksthigende samfunn ser vi at stadig flere rammes av psykiske og stressrelaterte lidelser. Miljøpartiet De Grønne ønsker å ta tiden tilbake; roe ned, jobbe mindre og leve mer. Og det er nettopp dette tiltak som redusert arbeidstid og kontantstøtte handler om: Å gi foreldre muligheten til å følge opp sine barn tett. Det tror vi både barn og foreldre er tjent med. Vi sier nei til heldagsskole fordi vi ikke ønsker en ytterligere institusjonalisering av barndom og oppvekst. Heldagsskole vil bety enda mindre tid til det barn i dag trenger mer av, nemlig tid til fri lek, tid til å kjede seg, tid til å være kreative og, ikke minst, tid til å ”koble ut”. Barnehager og skolefritidsordninger må gi et godt tilbud, men foreldre bør selv kunne få muligheten til å velge alder for oppstart i barnehage og oppholdstid.

Begge undertegnede har tre barn, så vi tør påstå at vi kjenner feltet vi snakker om. Vi har begge mottatt kontantstøtte til barna våre, og håper ordningen videreføres slik at det kan bli et reelt valg for flere, dersom de selv ønsker det. En del har, av ulike årsaker ikke muligheten, for andre våger vi påstanden om at det er snakk om prioriteringer og villigheten til å akseptere en merkbar reduksjon i eget forbruk.

Tilhengere av kontantstøtten blir stadig vekk konfrontert med at ordningen har en negativ effekt på likestillingen. Dette mener vi at er en urimelig påstand. Fjerning av kontantstøtten gjør neppe Norge til et mer likestilt samfunn; da må vi heller, for eksempel, gjøre noe med strukturene som gjør at kvinner i gjennomsnitt tjener mindre enn menn. Samfunnet har ikke rett kurs dersom det å passe sine egne barn, når de er helt små, skulle svekke det ene kjønnets stilling i samfunnet. Foreldrepermisjonen er en tilsvarende ordning som ble innført fordi man ønsket å gi foreldrene mer tid med barna sine. Begge deler dreier seg om et velferdsgode som er til barnets beste, noe som faktisk bør være overordnet. Dessuten skriver Miljøpartiet De Grønne i sitt arbeidsprogram at for å motta kontantstøtte opp til barnet er tre år bør det være en forutsetning at mor og far tar ett år hver. Slik faller mye av likestillingsspørsmålet uansett bort. Kontantstøtten gir begge foreldrene muligheten til å ta større omsorgsansvar, og til å være mer sammen med barna sine. Vi ser heller ikke bort fra at det også rent samfunnsøkonomisk vil gi en gevinst på lang sikt. Forskning viser at barn tåler stress enda dårligere enn voksne, og de er ekstra sårbare i perioden frem til tre års alder. Med et godt kontantstøttetilbud vil vi kanskje se positive utslag i form av mindre sykefravær og færre stressrelaterte lidelser hos både barn og voksne.

Det er på tide at samfunnet igjen anerkjenner det arbeidet det er å oppdra barn, og at dette er verdiskapning så godt som noe annet. Arbeid for likestilling er en selvfølgelig del av grønn politikk, og står på ingen måte i motsetning til et mål om mindre arbeid, mer tid til barna våre og lavere vekst.

Eline Stangeland, 1. kandidat Sørum Miljøpartiet De Grønne.

Mads Sander, 1. kandidat Gjerdrum Miljøpartiet De Grønne.

20140731_102244_2