Fotocredit:

Leserinnlegg: «Nei til shopping på søndager!»

9. mars, 2015

Publisert i «Indre», 9/3-15:

Nei til shopping på søndager

Miljøpartiet De Grønne er sterkt i mot regjeringens forslag om søndagsåpne butikker, både i et verdiperspektiv og et klima – og miljøperspektiv.

Dagens forbruk er allerede skyhøyt, og verden står ovenfor enorme utfordringer i forhold til avfallshåndtering og forsøpling av verdenshavene. En ekstra dag å handle på vil øke forbruket ytterligere, noe som er stikk i strid med hva jorda og livsgrunnlaget vårt behøver. Søndagsåpne butikker vil dessuten føre med seg masse ekstra vare – og persontransport, som igjen vil føre til økte klimagassutslipp. Det er av vesentlig betydning at utslippene går ned, ikke opp. Dette forslaget er ikke et skritt i riktig retning.

Debatten om søndagsåpne butikker er vel så mye et verdi- og folkehelsespørsmål. En ekstra dag for shopping er ikke hva mennesker i dag trenger. Mennesker i dag trenger mer tid. Tid til familie, venner, rekreasjon og fritidsaktiviteter. Vi trenger en dag i uka hvor det å handle faktisk ikke er noe alternativ. Det bedrer livskvaliteten vår å bruke søndagen på noe annet enn meningsløst forbruk.

I tillegg til disse avgjørende argumentene er det også et faktum at situasjonen vil bli vanskeligere for småbutikkene med søndagsåpent. De store kjedene og butikksentrene gis nok et fortrinn i en allerede maktkonsentrert dagligvarehandel. Dette vil forringe liv og særpreg i bysentrene, og vi mister noe av det mangfoldet som lokale småbutikker representerer. Det er dessuten verdt å merke seg at dette er et forslag som både miljøbevegelse, fagbevegelse, varehandel, NHO og flertallet av forbrukerne er i mot.

Forslaget om søndagsåpne butikker er med andre ord nok et eksempel på total skivebom fra regjeringen, hvor velgerne nærmest lures til å tro at de trenger noe som er totalt unødvendig. I tillegg vil forslaget ha negative konsekvenser både i forhold til klimagassutslipp og den allmenne folkehelse. Klima er vår tids største utfordring, og det er på høy tid at regjeringen forstår alvoret og heller fokuserer på tiltak som vil bringe oss i riktig retning. Søndagsåpne butikker vil være et begredelig eksempel på det stikk motsatte.

Eline Stangeland, Leder Sørum Miljøpartiet De Grønne

DSC_0005