Fotocredit:

Leserinnlegg: «Kjøttfri mandag i Sørum»

Sørum MDG fremmer interpellasjon om kjøttfri mandag i rådhusets kantine på kommunestyremøtet i mars.

Leserinnlegg basert på interpellasjonen, publisert i RB og Indre mars 2016.

12. mars, 2016

Kjøttfri mandag i Sørum kommune!

Sørum Miljøpartiet De Grønne vil på førstkommende kommunestyremøte, den 16. mars, fremme en interpellasjon hvor det foreslås vedtatt at det skal innføres kjøttfri mandag i rådhusets kantine. Det skal videre undersøkes hvorvidt ordningen med en kjøttfri dag etter hvert også bør utvides til å gjelde alle de kommunale kantinene.

Å redusere kjøttforbruket er et enkelt og lett gjennomførbart miljøtiltak. Det er faktisk slik at det å spise mindre kjøtt er ett av de viktigste klimatiltakene vi som enkeltpersoner kan gjøre. Dette kan illustreres nærmere med et par tallfakta:
– Om alle nordmenn spiser en vegetarmiddag ekstra i uken, kutter vi utslipp tilsvarende 200.000 biler
– Å produsere ett kilo storfekjøtt gir samme klimabelasting som å kjøre 20 mil med bil.
Det er særlig utslippene av lystgass og metan i forbindelse med produksjonen som forårsaker den største klimabelastingen i kjøttindustrien. Begge to er klimagasser som er langt farligere enn CO².

Det er allment kjent at det ligger store helsegevinster i å redusere kjøttforbruket. Norske menn spiser i snitt ca. dobbelt så mye kjøtt som det norske helsemyndigheter faktisk anbefaler, og ordningen med kjøttfri dag støttes blant andre av LHL (Landsforeningen for hjerte og lungesyke). I tillegg til klimaeffektene og helseeffektene vil lavere kjøttforbruk i tillegg bidra til et mål om bedre dyrevelferd samt gi positive utslag for økonomien.

Det er anslått at kjøttproduksjonen står for mellom 18 og 25% av de globale klimagassutslippene, det er mer enn all transport til sammen – inkludert alle flyreiser. FNs klimapanel har derfor foreslått at de industrialiserte landene bør kutte sitt kjøttforbruk med 60%. Det vil gi mindre klimagassutslipp, men man vil også kunne brødfø flere mennesker, noe som igjen fører til en mer solidarisk ressursutnyttelse.

Når Sørum Miljøpartiet De Grønne nå fremmer forslaget om kjøttfri dag for kommunestyret er det ikke fordi vi mener at alle skal bli vegetarianere, det kommer i hvert fall ikke undertegnede selv til å bli. Dette dreier seg om en liten reduksjon i kjøttforbruket, og dersom man kanskje klarer å ha et bevisst forhold til mengden kjøtt også privat, så vil det være en positiv investering – ikke minst i egen helse.

Det er ikke alltid lett å ta gode miljø- og helsevalg. Situasjonen vi står ovenfor krever handling både på nasjonalt og lokalt nivå, og den krever at politikerne legger til rett for at det skal bli lettere og bedre for folk å velge miljøvennlig. Det er vårt ansvar som politikere å ville de riktige tingene, til det beste for oss alle.

Dersom Sørum kommune innfører en fast kjøttfri dag i uken for egne ansatte er det et lite, men viktig, skritt i riktig retning. Forslaget er dessuten et så nært et vinn-vinn forslag det er mulig å komme. Det finnes ingen negative konsekvenser. Det er bedre for miljøet, bedre for helsa og det innebærer i tillegg en økonomisk besparelse for kommunen.

Eline Stangeland, kommunestyrerepresentant
Sørum Miljøpartiet De Grønne