Leserinnlegg: «Ikke konkurranseutsett jernbanen, styrk den!»

Publisert i RB, 1/7-15:

Ikke konkurranseutsett jernbanen, styrk den!

Regjeringen har varslet en jernbanereform som tar sikte på å konkurranseutsette persontrafikken. Miljøpartiet De Grønne mener dette er feil svar på de utfordringene jernbanesektoren står ovenfor. Den varslede reformen bør heller brukes til å prioritere midler til vedlikehold og til å bedre togtilbudet.

I februar i år vedtok Stortinget at Norge skal kutte klimagassutslippene med 40% innen 2030. Like etterpå kommer nyheten om at regjeringen vil gi 130 milliarder til et nytt veiselskap for å få fart på veiutbyggingen, mens det ikke er planlagt oppstart av et eneste nytt jernbaneprosjekt i 2015. Dette mener Miljøpartiet De Grønne er stikk i strid med målene om utslippsreduksjon.

Flere og bredere veier fører til èn ting; nemlig enda flere biler på veiene. Midlene må flyttes fra vei til bane, slik at tog kan bli det foretrukne transportmidlet for flest mulig. For å nå dette målet, må reisetiden mellom de store byene kortes ned, kapasiteten økes og antall forsinkede tog reduseres. Hovedandelen av forsinkelser skyldes feil på infrastruktur og signalanlegg. En fragmentering av bransjen er ikke løsningen dersom man ønsker å få bukt med manglende vedlikehold. Norsk jernbane må organiseres slik at både tog, infrastruktur og nyinvesteringer planlegges i sammenheng. NSB og jernbaneverket må samle kompetansen og ivareta samfunnsansvaret.

Miljøpartiet De Grønne vil at tog skal være et fullverdig alternativ til fly mellom de store byene – både på tid, pris og komfort. I dag er kun litt over halvparten av jernbanen i Norge elektrisk. En elektrifisering av hele jernbanen vil føre til betydelige utslippsreduksjoner og økte hastigheter. Vi i Miljøpartiet De Grønne setter miljø og de reisendes behov i fokus. En utbedring av jernbanen vil styrke togets konkurransekraft mot andre transportmidler, og dermed redusere andelen fly og bilreiser. Et kraftig løft til jernbanen dreier seg om politisk vilje, og i 2015 burde både viljen og evnen være stor.

Eline Stangeland, 1. kandidat Sørum Miljøpartiet De Grønne