Fotocredit:

Leserinnlegg: «Ikke for sent å snu i Sørum!»

24. mars, 2015

Publisert i «Indre» og «RB», mars 2015.

Det er ikke for sent å snu! Innspill til behandlingen av kommuneplanen i Sørum

Vi i Miljøpartiet De Grønne (MDG) i Sørum vet at når kommuneplanen for Sørum behandles tar politikerne i Sørum viktige valg for klimaet og miljøet. Det er i kommuneplanen slaget om framtidens ressursbruk står. De valgene som tas i en liten kommune i Norge kan synes små i et globalt perspektiv, men de er viktige. I Sørum kommune må vi ta vare på matjorda vår og bygge boliger og institusjoner på steder som ikke gjør oss avhengige av bil.

En stadig voksende befolkning trenger større arealer til å dyrke mat, ikke mindre. Norge har i dag kun 3% dyrket mark, hvorav 1% er egnet til korn. Dette er allerede svært lite i forhold til andre land (10,5% på verdensbasis) og vi kan pr i dag bare brødfø rundt 40% av egen befolkning. Sørum MDG vil ha en nullvisjon for nedbygging av matjord, og mener vern av all eksisterende matjord er av avgjørende betydning med tanke på matsikkerheten til kommende generasjoner.

20% av Norges klimagassutslipp er innenfor kommunale virkemidler, og størstedelen er transportrelatert. Derfor er det lokalt jobben med å nå FN’s mål om utslippsreduksjon må gjøres. Vi må lokalisere boliger, arbeidsplasser og skoler på en måte som minimerer bruk av bil. Så enkelt er det, og så vanskelig. Det betyr at politikerne må si nei til ivrige boligbyggere som vil legge boligområder langt fra kollektivknutepunkter. Det betyr at vi må bygge tettere og høyere i Sørumsand og på Frogner, hvor det er jernbanestasjoner.

Behandlingen av kommuneplanen er Sørumpolitikernes mulighet til å bidra til de grønne forandringene som må til for å redusere utslipp av klimagasser og sikre at vi har arealer til matproduksjon for fremtiden. Vedtaket om å legge nytt aldershjem på Fjuk, hvor det ikke eksisterer noe reelt kollektivtilbud, er dessverre et eksempel på det stikk motsatte av god klimapolitikk. Kommunestyrets førstegangsbehandling av kommuneplanen i forrige uke legger fortsatt opp til omdisponering av alt for mange dekar matjord i Sørum. Det gode jordsmonnet i Sørum gjør at vi har noe av den beste matjorda i Akershus, det fortjener bedre enn å bli liggende ”i bakhodet på ordfører Mangen”. Etter valget håper vi at Miljøpartiet De Grønne får tillit fra velgerne i kommunen, så skal i alle fall vi gjøre vårt. Sørum kommune fortjener politikere som innser at klima, miljø og matsikkerhet er vår tids viktigste kampsak.

Eline Stangeland, 1. kandidat MDG Sørum

Marianne Larsen, 2. kandidat MDG Sørum

IMG_4826