Fotocredit:

«Ikke godt nok Høyre!»

Leserinnlegg på trykk i «Indre», 28/9-16:

27. september, 2016


I «Indre» 23.9.16 skriver Helge L.B. Jensen i Sørum Høyre om det grønne skiftet. Vi er selvfølgelig hjertens enige i at det skal lønne seg å velge grønt, og at prinsippet om at forurenser betaler skal gjelde. Det er et fint bilde han beskriver, det er bare så synd at han glemmer å forholde seg til de viktigste faktaene i saken.

Norske klimagassutslipp har de siste årene gått opp. Der resten av Europa har tatt seg sammen og redusert sine utslipp, fortsetter altså Norge å gå feil vei. Og selv om Høyre ynder å beskrive norsk olje og gass som «rein» fordi produksjonen er noe bedre enn resten av verdens, vet vi jo at det rett og slett ikke er sant. Olje og gass forurenser først og fremst når det brukes, ikke når det produseres, og der er norsk olje og gass like ille som all annen olje og gass. Norsk olje og gass er en stor del av problemet, og er dessverre i ferd med å gjøre oss til en klimasinke.

Det er all grunn til å være teknologi-optimist, men det forutsetter da virkelig en politisk satsning som vi ikke ser i dag. For i dag fortsetter Høyre i regjering å legge til rette for økning av klimagassutslipp. De legger ut nye konsesjonsrunder, åpner nye oljefelt, prioriterer veiutbygging fremfor kollektiv, sykkel og gange, stimulerer til økt forbruk og legger opp til så marginale grønne skatter at det ikke vil ha et fnugg å si for befolkningens adferd.

Både nasjonalt og lokalt ser vi at Høyre og de andre partiene stemmer imot forslag om å redusere utslipp. De legger opp til en fortsatt vekst i biltrafikk, prioriterer vei framfor kollektivtilbud, gange og sykkel, bygger ned matjord, raviner og naturverdier, tar ut torv og stemmer imot ambisiøse mål om lokale reduksjoner av klimagassutslipp. Forslag som faktisk ville hatt en effekt. I motsetning til hva de sier legger de altså godt til rette for at det nettopp ikke lønner seg å velge miljøvennlig.

Det er så lett å late som at man kan få alt, og Høyre gjør virkelig alt de kan for å presentere enkle løsninger om at innbyggerne, eller vi burde heller si velgerne, skal kunne tro at det grønne skiftet vil komme uten at vi trenger å prioritere bort noe. Virkeligheten er dessverre ikke så enkel. Hvis det hadde vært sant, hadde ikke utslippene våre fortsatt å stige. Men det gjør de altså. Det er enkelt å si fine ord om det grønne skiftet, men det hjelper så lite når vedtakene gang på gang ikke står i stil.

Miljøpartiet De Grønne vil på ingen måte at vi skal gå tilbake i tid. Vi skal gå framover, og møte framtida med nye løsninger på problemene vi står overfor. Får å nå målene fra Paris-avtalen må vi redusere utslippene med 60% innen 2030, sammenlignet med 1990-nivå. Fra nasjonalt hold betyr det blant annet at vi må fase ut oljenæringen, og i stedet for å åpne opp for nye områder må videre leting etter olje og gass på norsk sokkel stanses. Lokalt i kommunene må vi jobbe for gode og ambisiøse klimaplaner og for klimasmart areal- og samferdselspolitikk. I Norge har vi både kompetansen, økonomien, teknologien og de menneskelige ressursene. Det vi trenger er politisk vilje. Politisk vilje til å satse på fornybar energi, grønne arbeidsplasser og innovasjon. Vi må gjøre det lønnsomt for både bedrifter og enkeltpersoner å være med på et spennende, og helt nødvendig, grønt skifte. Kun da, har vi en fair sjanse til å snu utviklingen, og med det unngå de mest katastrofale konsekvensene.

Det skal lønne seg å velge grønt. Og det vil lønne seg å velge grønt, for framtida avhenger faktisk av at vi gjør det. Det dreier seg om våre etterkommeres fremtid, deres tilgang til beboelige områder, mat og ren luft. Ingenting bør være viktigere enn nettopp det. Det er hva vi gjør de neste 10 årene som vil bestemme om vi klarer å snu utviklingen i tide. Men så lenge Høyre og de andre partiene tviholder på gårsdagens løsninger, og prioriterer disse både i investeringer og i drift, går utviklingen altfor sakte. Pr i dag beveger vi oss fortsatt i feil retning. Så når stortingsvalget kommer i september, så gå ut og velg grønt. Det kommer til å lønne seg!

Eline Stangeland og

Kristin Antun

Akershus MDG